Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) „Управљање националним парковима у Републици Србији“ Јавног предузећа „Национални парк Тара“, Бајина Башта

Субјект ревизије:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ НАЦИОНАЛНИ ПАРК ТАРА, БАЈИНА БАШТА

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

04.04.2022.

Период спровођења ревизије

01.01.2020.-31.12.2020.

Листа свих ревизија субјекта