Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања Јавног предузећа Национални парк Ђердап Доњи Милановац за 2021. годину која се односи на мере исправљања по Извештају о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2013. годину

Субјект ревизије:

JАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "НАЦИОНАЛНИ ПАРК ЂЕРДАП", ДОЊИ МИЛАНОВАЦ

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

06.03.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Извештај

Ђердап

Листа свих ревизија субјекта