Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) „Доступност и исправност воде за пиће“ Града Зрењанина

Субјект ревизије:

ГРАД ЗРЕЊАНИН

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

02.07.2020.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Листа свих ревизија субјекта