Послеревизиони извештај о мерама исправљања Града Зрењанина

Субјект ревизије:

ГРАД ЗРЕЊАНИН

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

24.12.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Извештај


Саставни делови

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Народног позоришта “Тоша Јовановић”, Зрењанин

Листа свих ревизија субјекта