Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) „Ефикасност коришћења пољопривредног земљишта у државној својини“ Града Зрењанина

Субјект ревизије:

ГРАД ЗРЕЊАНИН

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

18.07.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2021.

Листа свих ревизија субјекта