Извештај о ревизији финансијских извештаја Министарства правде, Београд за 2023. годину

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 1

Датум извештаја о ревизији

10.07.2024.

Период спровођења ревизије

01.01.2023.-31.12.2023.

Извештај

правде

Листа свих ревизија субјекта