Извештај о ревизији сврсисходности - Превенција поплава у Републици Србији

Субјект ревизије:

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Субјект ревизије:

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СРБИЈАВОДЕ", НОВИ БЕОГРАД

Субјект ревизије:

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ", НОВИ САД

Сектор:

Sektor broj 1

Датум извештаја о ревизији

13.12.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Листа свих ревизија субјекта