Извештај о ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност наплате накнаде за одводњавање“

Субјект ревизије:

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СРБИЈАВОДЕ", НОВИ БЕОГРАД

Субјект ревизије:

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ", НОВИ САД

Субјект ревизије:

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Субјект ревизије:

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТЕРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО, НОВИ САД

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

31.05.2022.

Период спровођења ревизије

01.01.2020.-31.12.2020.

Листа свих ревизија субјекта