Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) „Ефикасност успостављања интерне финансијске контроле у здравственим установама” Министарства финансија-Централне јединице за хармонизацију, Београд

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ЦЕНТРАЛНА ЈЕДИНИЦА ЗА ХАРМОНИЗАЦИЈУ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

10.05.2021.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2019.

Листа свих ревизија субјекта