Резиме извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност успостављања интерне финансијске контроле у здравственим установама“

Субјект ревизије:

ДОМ ЗДРАВЉА "ВОЖДОВАЦ", БЕОГРАД

Субјект ревизије:

ОПШТА БОЛНИЦА "ДР РАДИВОЈ СИМОНОВИЋ", СОМБОР

Субјект ревизије:

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ, КРАГУЈЕВАЦ

Субјект ревизије:

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, КРАГУЈЕВАЦ

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ЦЕНТРАЛНА ЈЕДИНИЦА ЗА ХАРМОНИЗАЦИЈУ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

06.01.2021.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2019.

Листа свих ревизија субјекта