Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) „Ефикасност успостављања интерне финансијске контроле у јавним предузећима и друштвима капитала која обављају делатност од општег интереса“ Министарства финансија, Сектор – Централна јединица за хармонизацију, Београд

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ЦЕНТРАЛНА ЈЕДИНИЦА ЗА ХАРМОНИЗАЦИЈУ, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ЦЕНТРАЛНА ЈЕДИНИЦА ЗА ХАРМОНИЗАЦИЈУ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

27.03.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Извештај

финансијска контрола , хармонизација

Листа свих ревизија субјекта