Послеревизиони извештај о мерама исправљања Министарства финансија, Сектора – Централна јединица за хармонизацију, Београд по ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност успостављања интерне финансијске контроле у министарствима“

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ЦЕНТРАЛНА ЈЕДИНИЦА ЗА ХАРМОНИЗАЦИЈУ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 1

Датум извештаја о ревизији

26.04.2021.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2019.

Листа свих ревизија субјекта