Послеревизиони извештај о мерама исправљања Републичког фонда за здравствено осигурање, Београд по ревизији завршног рачуназа 2022.годину

Субјект ревизије:

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

04.03.2024.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

здравствено , фонд

Листа свих ревизија субјекта