Резиме извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност рада центара за социјални рад у пружању социјалне и породично-правне заштите”

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ЗА БРИГУ О ПОРОДИЦИ И ДЕМОГРАФИЈУ, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "СВЕТИ САВА", НИШ

Субјект ревизије:

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "КОЛУБАРА", ВАЉЕВО

Субјект ревизије:

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД НОВИ БЕЧЕЈ

Субјект ревизије:

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД НЕГОТИН

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

26.12.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2022.

Извештај

породично-правне , заштите

Листа свих ревизија субјекта