Послеревизиони извештај о мерама исправљања центра за социјални рад „Колубара“, Ваљево по ревизији правилности пословања у делу који се односи на једнократну новчану помоћ у 2021. години и набавке добара, услуга и радова у 2020. и 2021. години

Субјект ревизије:

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "КОЛУБАРА", ВАЉЕВО

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

22.12.2022.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Листа свих ревизија субјекта