Извештај о ревизији правилности пословања Центра за социјални рад „Колубара“ Ваљево, у делу који се односи на једнократну новчану помоћ у 2021. години и набавке добара, услуга и радова у 2020. и 2021. години

Субјект ревизије:

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "КОЛУБАРА", ВАЉЕВО

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

05.10.2022.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Извештај

Листа свих ревизија субјекта