Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања Центар за социјални рад "Колубара", Ваљево у делу који се односи на једнократну новчану помоћ у 2021. години и набавку добара, услуга и радова 2020. и 2021. години

Субјект ревизије:

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "КОЛУБАРА", ВАЉЕВО

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

22.12.2022.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Листа свих ревизија субјекта