Послеревизиони извештај о мерама исправљања Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд поревизији финансијских извештаја за 2022. годину

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

03.11.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

запошљавање , борачка

Листа свих ревизија субјекта