Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Центра за социјални рад „Свети Сава“, Ниш за 2019. годину

Субјект ревизије:

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "СВЕТИ САВА", НИШ

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

05.08.2020.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2019.

Листа свих ревизија субјекта