Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд за 2022. годину за Главу 30.0

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

19.07.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

запошљавање , борачка

Листа свих ревизија субјекта