Извештај о ревизији сврсисходности пословања - Материјална подршка као мера смањења сиромаштва

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Субјект ревизије:

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "СВЕТИ САВА", НИШ

Субјект ревизије:

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОМБОР, СОМБОР

Субјект ревизије:

ГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

13.12.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Листа свих ревизија субјекта