Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) „Материјална подршка као мера смањења сиромаштва“ Центра за социјални рад „Свети Сава“, Ниш

Субјект ревизије:

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "СВЕТИ САВА", НИШ

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

27.04.2020.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Листа свих ревизија субјекта