Послеревизиони извештај о мерама исправљања Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш, Ниш по ревизији сврсисходности пословања „Материјална подршка као мера смањења сиромаштва“

Субјект ревизије:

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "СВЕТИ САВА", НИШ

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

27.04.2020.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Листа свих ревизија субјекта