Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) „Ефикасност рада центара за социјални рад у пружању социјалне и породично-правне заштите” Министарства за бригу о породици и демографију, Београд