Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) „Ефикасност рада центара за социјални рад у пружању социјалне и породично-правне заштите” Центра за социјални рад „Свети Сава“, Ниш

Субјект ревизије:

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "СВЕТИ САВА", НИШ

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

12.04.2024.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2022.

Листа свих ревизија субјекта