Послеревизиони извештаји

Напомене

Извештаји у табели су линкови,притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја. Напредна претрага извештаја

Листа послеревизионих извештаји Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Назив Година
121 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Jавног комуналног предузећа ,,Mедиана“, Ниш по ревизији финансијских извештаја за 2022. годину 2024
122 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Министарства туризма и омладине, Београд по ревизији сврсисходности пословања „Унапређење туризма у Републици Србији“ 2024
123 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом ДЕС д.о.о, Београд по ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2022. годину 2024
124 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавног комуналног предузећа „Беочин“, Беочин по ревизији финансијских извештаја за 2022. годину на јавне набавке за 2019. и 2020. годину 2024
125 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Републичког фонда за здравствено осигурање, Београд по ревизији завршног рачуназа 2022.годину 2024
126 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“, Нови Сад по ревизији финансијских извештаја за 2022. годину 2024
127 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, Нови Сад по ревизији сврсисходности пословања „Унапређење туризма у Републици Србији“ 2024
128 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Града Сремске Митровице по ревизији правилности пословања код директних корисника буџетских средстава Града Сремске Митровице, у делу који се односи на јавне набавке у 2021. и 2022. години и дотације невладиним организацијама у 2022. години 2024
129 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавног комуналног предузећа „Водовод Мионица“, Мионица за 2022. годину по ревизији финансијских извештаја за 2022. годину 2024
130 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Високе школе струковних студија за образовање васпитача и тренера, Суботица, по ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2022. годину 2024
131 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Странке слободе и правде, Београд по ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2022. годину 2024
132 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Института за кукуруз „Земун Поље“, Београд, Земун, по ревизији правилности пословања која се односи на остваривање прихода и расподелу средстава у делу примања запослених у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године и спровођење поступака јавних набавки у 2021. и 2022. години 2024
133 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Универзитета у Београду - Биолошког факултета по ревизији правилности пословања, која се односи на утврђивање, обрачун и исплату примања запослених у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године и спровођење поступака јавних набавки у периоду од 1. јануара 2021. године до 31. децембра 2022. године 2024
134 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Агенције за реституцију, Београд по ревизији правилности пословања у делу који се односи на јавне набавке за 2021. и 2022. годину и зараде, накнаде зарада, накнада трошкова и друга примања запослених за 2022. годину 2024
135 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Опште болнице Горњи Милановац, Горњи Милановац по ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2022. годину 2024
136 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавног комуналног предузећа Стандард, Шид по ревизији финансијских извештаја за 2022. годину 2024
137 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Дома здравља „Вељко Влаховић“, Врбас по ревизији правилности пословања у делу који се односи на набавке добара, услуга и радова у 2020. и 2021. години и расходе за запослене у 2021. години 2024
138 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Дома здравља „Др Ђорђе Лазић“, Сомбор по ревизији правилности пословања у делу који се односи на набавке добара, услуга и радова у 2020. и 2021. години и расходе за запослене у 2021. години 2024
139 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавног предузећа „Топлификација“, Пожаревац по ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2022. годину 2024
140 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Шид по ревизији правилности пословања Општине Шид која се односи на спровођење мера исправљања по извештају о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Општине Шид за 2013. годину 2024