Послеревизиони извештај о мерама исправљања Републичког сеизмолошког завода, Београд по ревизији правилности пословања у делу који се односи на расходе за запослене и преузимање обавеза за 2022. годину