Послеревизиони извештај о мерама исправљања Агенције за реституцију, Београд по ревизији правилности пословања у делу који се односи на јавне набавке за 2021. и 2022. годину и зараде, накнаде зарада, накнада трошкова и друга примања запослених за 2022. годину

Субјект ревизије:

АГЕНЦИЈА ЗА РЕСТИТУЦИЈУ

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

22.02.2024.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

реституција

Листа свих ревизија субјекта