Послеревизиони извештај о мерама исправљања Дома здравља Ниш, Ниш по ревизији правилности пословања Дома здравља Ниш, Ниш у делу који се односи на набавке добара, услуга и радова за 2021. и 2022. години и расходе за запослене за 2022. годину

Субјект ревизије:

ДОМ ЗДРАВЉА НИШ

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

08.03.2024.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

Ниш