Послеревизиони извештај о мерама исправљања Универзитета у Београду - Биолошког факултета по ревизији правилности пословања, која се односи на утврђивање, обрачун и исплату примања запослених у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године и спровођење поступака јавних набавки у периоду од 1. јануара 2021. године до 31. децембра 2022. године

Субјект ревизије:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ-БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 1

Датум извештаја о ревизији

22.02.2024.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

биолошки

Листа свих ревизија субјекта