Послеревизиони извештај о мерама исправљања Института за кукуруз „Земун Поље“, Београд, Земун, по ревизији правилности пословања која се односи на остваривање прихода и расподелу средстава у делу примања запослених у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године и спровођење поступака јавних набавки у 2021. и 2022. години

Субјект ревизије:

ИНСТИТУТ ЗА КУКУРУЗ "ЗЕМУН ПОЉЕ", БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 1

Датум извештаја о ревизији

22.02.2024.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

кукуруз

Листа свих ревизија субјекта