Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“, Нови Сад по ревизији финансијских извештаја за 2022. годину