Послеревизиони извештај о мерама исправљања Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом ДЕС д.о.о, Београд по ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2022. годину

Субјект ревизије:

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ДЕС Д.О.О, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

06.03.2024.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

ДЕС