Извештај о ревизији финансијских извештаја Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља „Ресавица“, Ресавица за 2021. годину

Субјект ревизије:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПЕУ "РЕСАВИЦА", РЕСАВИЦА-ДЕСПОТОВАЦ

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

19.10.2022.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Извештај

Листа свих ревизија субјекта