test belit

Субјект ревизије:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПЕУ "РЕСАВИЦА", РЕСАВИЦА-ДЕСПОТОВАЦ

Сектор:

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti

Датум извештаја о ревизији

03.01.2023.

Период спровођења ревизије

19.01.2023.-24.10.2023.

Извештај

Сремска Митровица

Листа свих ревизија субјекта