Извештај о ревизији финансијских извештаја Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља “Ресавица”, Ресавица за 2019. годину

Субјект ревизије:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПЕУ "РЕСАВИЦА", РЕСАВИЦА-ДЕСПОТОВАЦ

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

18.11.2020.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2019.

Извештај

Листа свих ревизија субјекта