Извештај о ревизији одазивног извештаја Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља „Ресавица“, Ресавица који се односи на ревизорски извештај број 400-85/2021-06/13 од 8. jула 2021. године

Субјект ревизије:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПЕУ "РЕСАВИЦА", РЕСАВИЦА-ДЕСПОТОВАЦ

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

05.08.2022.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Листа свих ревизија субјекта