Извештај о ревизији Одазивног извештаја Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља „Ресавица“, Ресавица који се односи на ревизорски извештај број 400-861/2020-06/8 од 13. новембра 2020. године

Субјект ревизије:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПЕУ "РЕСАВИЦА", РЕСАВИЦА-ДЕСПОТОВАЦ

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

08.12.2021.

Период спровођења ревизије

01.01.2020.-31.12.2020.

Листа свих ревизија субјекта