Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) финансијских извештаја Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља „Ресавица“, Ресавица за 2019. годину

Субјект ревизије:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПЕУ "РЕСАВИЦА", РЕСАВИЦА-ДЕСПОТОВАЦ

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

08.12.2021.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2019.

Листа свих ревизија субјекта