Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља „Ресавица“, Ресавица у делу који се односи на јавне набавке за 2019. и 2020. годину и додатни допринос за пензијско и инвалидско осигурање за стаж осигурања са увећаним трајањем за 2020. годину

Субјект ревизије:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПЕУ "РЕСАВИЦА", РЕСАВИЦА-ДЕСПОТОВАЦ

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

05.08.2022.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Листа свих ревизија субјекта