Послеревизиони извештај о мерама исправљања Града Вршца

Субјект ревизије:

ГРАД ВРШАЦ

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

10.12.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Листа свих ревизија субјекта