Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Вршца за 2018. годину

Субјект ревизије:

ГРАД ВРШАЦ

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

10.12.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Листа свих ревизија субјекта