Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја и правилности пословања Града Вршца за 2017. годину

Субјект ревизије:

ГРАД ВРШАЦ

Сектор:

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti

Датум извештаја о ревизији

31.10.2018.

Период спровођења ревизије

01.01.2017.-31.12.2017.

Извештај


Саставни делови

Извештај о ревизији посебних ставки финансијских извештаја и правилности пословања Месне заједнице Шушара, Шушара за 2017. годину Извештај о ревизији посебних ставки финансијских извештаја и правилности пословања Народног позоришта „Стерија“, Вршац за 2017. годину Извештај о ревизији посебних ставки финансијских извештаја и правилности пословања Туристичке организације Вршац за 2017. годину Извештај о ревизији посебних ставки финансијских извештаја и правилности пословања Предшколске установе „Чаролија“, Вршац за 2017. годину

Листа свих ревизија субјекта