Резиме извештаја о ревизији правилности пословања код директних корисника буџетских средстава Града Вршца у делу који се односи на јавне набавке у 2021. и 2022. години и расходе за запослене у 2022. години

Субјект ревизије:

ГРАД ВРШАЦ

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

22.12.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

Вршац

Листа свих ревизија субјекта