Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) консолидованих финансијских извештаја и правилности пословања Града Вршца за 2017. годину

Субјект ревизије:

ГРАД ВРШАЦ

Сектор:

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti

Датум извештаја о ревизији

26.09.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Извештај


Саставни делови

Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) посебних ставки финансијских извештаја и правилности пословања Месне заједнице Шушара, Шушара за 2017. годину Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) посебних ставки финансијских извештаја и правилности пословања Народног позоришта “Стерија”, Вршац за 2017. годину Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) посебних ставки финансијских извештаја и правилности пословања Туристичке организације Вршац за 2017. годину Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) посебних ставки финансијских извештаја и правилности пословања Предшколске установе “Чаролија”, Вршац за 2017. годину

Листа свих ревизија субјекта