Послеревизиони извештај о мерама исправљања Града Вршца

Субјект ревизије:

ГРАД ВРШАЦ

Сектор:

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti

Датум извештаја о ревизији

05.07.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Извештај


Саставни делови

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Месне заједнице Шушара Послеревизиони извештај о мерама исправљања Туристичке организација Вршац Послеревизиони извештај о мерама исправљања Предшколске установе “Чаролија”, Вршац Послеревизиони извештај о мерама исправљања Народног позоришта „Стерија“, Вршац

Листа свих ревизија субјекта