Извештај о ревизији правилности пословања Јавног комуналног предузећа „Београдске електране“, Београд у делу који се односи на јавне набавке за 2020. и 2021. годину, трошкове накнада по уговорима за рад ван радног односа и остале личне расходе за 2021. годину и коришћење средстава за посебне намене (донације, спонзорства, хуманитарне активности и сл.) за 2020. и 2021. годину

Субјект ревизије:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ", НОВИ БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

02.11.2022.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Листа свих ревизија субјекта