Извештај о спровођењу препоруке ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) „Заштита потрошача у области снабдевања топлотном енергијом“ Јавног комуналног предузећа „Београдске електране“, Београд (Нови Београд)

Субјект ревизије:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ", НОВИ БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

06.01.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Извештај

заштита потрошача , топлотна енергија

Листа свих ревизија субјекта