Извештај о ревизији одазивног извештаја Јавног комуналног предузећа „Београдске електране“, Београд који се односи на ревизорски извештај број 400-70/2022-04/26 од 24. октобра 2022. године

Субјект ревизије:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ", НОВИ БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

29.12.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

Београдске , електране

Листа свих ревизија субјекта