Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавног комуналног предузећа „Београдске електране“, Београд

Субјект ревизије:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ", НОВИ БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

12.03.2020.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Листа свих ревизија субјекта